Silfverhjelm Consulting

Tjänster

Tjänster som vi erbjuder.

Utbildning och föreläsning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Presenationsteknik

Storytelling

Att leda möten och workshops

Facilitering

Train the trainer/pedagogik

Kommunicera i projekt

Utbilda online

Masterclass presentationsteknik

Digitala möten och webinars

Utbildning och föreläsning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Verktyg

Utveckla ditt ledarskap

Ny som projektledare

Leda och utveckla team

Leda på distans

Leda och samarbeta i hybrid arbetsmiljö

Coaching och träning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Handledning och samtal

Individuell presentationsträning

Coaching för moderatorer

Presentationsträning i skarpt läge

Coaching och träning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Verktyg

Ledningsgruppsutveckling

Teamutveckling

Medarbetarskap och självledarskap

Konsulttjänster

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ta hjälp av facilitator

Anlita moderator

Konsulttjänster

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Verktyg

Teamutveckling

Ledningsgruppsutveckling

Team som inte fungerar

Konsulttjänster

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Verktyg

Organisations- och projektkultur

Idéutveckling

Styrkebaserat fokus

Värdegrund i kulturen

Om Silfverhjelm Consulting

Kontakta oss

Team pro

Team Pro är en länk mellan forskning om team och praktiskt arbete med teamutveckling. Team Pro verkar för att aktuell teamforskning skall komma verksamheter till nytta. Team Pro tillhandahåller kunskap, instrument, konsultation och arbetsmetoder avsedda för teamutveckling och utveckling av arbetsgrupper.

Lead forward

Verktyget är en strukturerad metod för ledarutveckling med ett framåtriktat fokus. Lead forward utgår från en strukturerad feedbackkartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap. Resultaten från kartläggningen sammanställs i en feedbackrapport som ledaren, med stöd av ett arbetsmaterial får strukturerad hjälp att analysera feedbackrapporten, identifiera prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan.

Belbin teamroller

Forskaren Meredith Belbin upptäckte olika sätt att relatera, samverka och bidra på i teamarbete och dessa beteenden kallade han Teamroller. Vi har alla teamroller i oss och oftast domineras vi av två till tre beteendemönster där vi känner oss hemma och maximalt kompetenta. Genom att med hjälp av ett mätverktyg analysera vår grupp kan vi få hjälp att utveckla olika sidor hos oss själva, hitta sätt för gruppen att samverka och på så sätt bli mer effektiva.

GDQ

Var i utvecklingen befinner sig teamet och vad behöver vi jobba med för att ta oss vidare? Mätverktyget Group Development Questionnaire av Susan Wheelan är ett vetenskapligt utprovat instrument som hjälper gruppen få syn på sin utvecklingspotential och nå högre produktivitet och kvalitet.

DISC

Analyserar individernas kommunikativa beteenden. Med fördjupad kunskap om hur vi som individer lättast kommunicerar kan kommunikationen flyta lättare. Är användbart inom team, projekt, arbetsenheter, i relation med kund och som individuellt utvecklingsverktyg.

Values

Tydliggör vi vår egna värderingar får vi också syn på våra drivkrafter. När vi vet vad som driver oss själva kan vi koppla energin till värderingarna på vår arbetsplats. Först då blir verksamhetens värderingar något som driver oss. Verktyget Values, som är ett reflektionsverktyg görs on line, och sedan används i specifika processer kan användas i personlig utveckling, teamutveckling eller för att utveckla hela organisationer. Det finns att tillgå på en mängd språk. Med hjälp av verktyget kan man sedan stödja både individer och grupper att öka insikten om sina personliga värderingar vilket ökar medarbetarnas motivation, förbättrar arbetsmiljön och ökar effektiviteten i hela verksamheten. 

Idéraketen™

Idéraketen™ med sina fem steg är ett effektivt verktyg för att förnya möten så de blir roligare och skapar fler och mer användbara idéer.