Flera från vår avdelning har haft glädjen att gå en tvådagarsutbildning med Pernilla i facilitering och har alla kommit hem påfyllda och inspirerade. När jag fick ett uppdrag att leda ett projekt med en ganska komplex uppgift där jag på kort tid ville skapa engagemang och delaktighet i teamet kom jag på tanken att jag kunde fråga om Pernilla kunde facilitera oss igenom planeringsfasen. Det var roligt och utvecklande att bolla med Pernilla och att få hennes hjälp att navigera fram i vad jag ville uppnå med workshoparna. 

Lösning och verktyg

Genomförandet gav oss också verktyg i hur man kan leda workshops på distans. Pernilla är en otroligt kompetent, behaglig och inspirerande person som smittar med sin energi och sitt engagemang.

Projektet har rullat på bra, särskilt de delar som vi jobbade tillsammans med: gruppens samarbete och chefernas upplevelse av stödet. De delarna får mycket bra omdömen i de olika utvärderingar vi har gjort och det känns väldigt bra att vi la tid på förberedelser kopplat till det. 

Så här skriver en av cheferna i utvärderingen:
”Vi har haft (och har fortfarande) en väldigt ansträngd situation som vi behöver jobba med. Stödet har gett oss möjligheten att, både tidsmässigt och ekonomiskt, kunna ”vända denna skuta” och kunna jobba framåt som en enad grupp mot gemensamma mål, på ett sätt som vi annars aldrig hade kunnat göra. Och personerna som jobbat med detta har varit mycket kunniga och förtroendeingivande. Det har varit ett fint samarbete… Jag är oerhört tacksam och kan, tack vare stödet, nu se mycket ljust på framtiden för vår grupp”.

Resultat

Vi har hållit tidsplanen och de mål som går att mäta i det här skedet är uppnådda. Sen önskar politiken att det skulle varit mer ”pang för pengarna”. Vi har inte gjort av med så mycket pengar och det har inte varit så storartade insatser utan de flesta chefer behöver stöd i mycket som är basic. Innan sommaren erbjöds alla chefer psykologledda kollegiala reflekterande samtalsgrupper och nästa steg är att dra igång en organisation för att kunna erbjuda det även på medarbetarnivå.

Så tusen tack Pernilla för det fina samarbetet och hoppas att våra vägar möts igen!

Med vänlig hälsning

Rebecca Lilja
Enhetschef, Örebro kommun

Kommunstyrelseförvaltningen/HR avdelningen