Kundcase

Distribution

”Fick upp ögonen för allt som jag kan utvecklas inom.”

- Deltagare ledningsgrupp

Utmaningar och ändrad lagstiftning

Den svenska delen av ett ledande distributionsföretag har stått inför stora utmaningar de senast åren. Lagstiftning har ändrats vilket lett till stora förändringar på marknaden. Nya metoder och nya marknadsandelar sätter press på en verksamhet med medarbetare som har funnits på plats i många år. Ledarskapet på olika nivåer är utmanat, på både strategisk och operativ nivå.

Uppdrag

Uppdraget växte allteftersom. Först med en regional ledningsgrupp som var nya med varandra och behövde skapa en bra plattform för samarbete. Sedan med en ledningsgrupp som befann sig i konflikt och tillslut med högsta ledningsgruppen som behövde utvecklas för bättre samarbete och effektivitet.

Lösning och verktyg

Med gruppen som behövde en bra kommunikativ plattform använde vi DISC som en utgångspunkt. Med hjälp av detta självtest jobbade vi under några dagar med att hitta bästa vägarna för kommunikation. Gruppen gick hem med ett antal idéer att arbeta vidare utifrån. Ungefär ett år senare hade vi uppföljningsdagar där vi kunde konstatera att de hade förflyttat sig rejält sedan sist och idéer för nästa nivå togs fram. Med gruppen i konflikt, liksom högsta ledningsgruppen arbetade vi med GDQ-verktyget som analyserar i vilket utvecklingsstadium gruppen befinner sig. Sedan workshopade vi resultatet under några dagar. Ledaren för gruppen fick coaching för att få stöd i att fortsätta driva de förändringar som man beslutat om i workshopen.

Resultat

Ett år efter arbetet med gruppen i konflikt är man en trygg grupp som visar tillit och tar ansvar. Ledarskapet har förtydligats och ledaren interagerar bättre med gruppen. Högsta ledningsgruppen fortsätter att leverera på hög nivå. Fokus är på leverans och en fortsatt grupputveckling sker inom ramen för ledningsgruppsmötena.

Om uppdraget

Den svenska delen av ett ledande distributionsföretag har stått inför stora utmaningar de senast åren. Lagstiftning har ändrats vilket lett till stora förändringar på marknaden. Nya metoder och nya marknadsandelar sätter press på en verksamhet med medarbetare som har funnits på plats i många år. Ledarskapet på olika nivåer är utmanat, på både strategisk och operativ nivå.

Uppdraget växte allteftersom. Först med en regional ledningsgrupp som var nya med varandra och behövde skapa en bra plattform för samarbete. Sedan med en ledningsgrupp som befann sig i konflikt och tillslut med högsta ledningsgruppen som behövde utvecklas för bättre samarbete och effektivitet.

Lösning och verktyg

Med gruppen som behövde en bra kommunikativ plattform använde vi DISC som en utgångspunkt. Med hjälp av detta självtest jobbade vi under några dagar med att hitta bästa vägarna för kommunikation. Gruppen gick hem med ett antal idéer att arbeta vidare utifrån. Ungefär ett år senare hade vi uppföljningsdagar där vi kunde konstatera att de hade förflyttat sig rejält sedan sist och idéer för nästa nivå togs fram. Med gruppen i konflikt, liksom högsta ledningsgruppen arbetade vi med GDQ-verktyget som analyserar i vilket utvecklingsstadium gruppen befinner sig. Sedan workshopade vi resultatet under några dagar. Ledaren för gruppen fick coaching för att få stöd i att fortsätta driva de förändringar som man beslutat om i workshopen.

Resultat

Ett år efter arbetet med gruppen i konflikt är man en trygg grupp som visar tillit och tar ansvar. Ledarskapet har förtydligats och ledaren interagerar bättre med gruppen. Högsta ledningsgruppen fortsätter att leverera på hög nivå. Fokus är på leverans och en fortsatt grupputveckling sker inom ramen för ledningsgruppsmötena.

Om Silfverhjelm Consulting

Våra videos