Utveckling, lärande och resultat

Välkommen till Silfverhjelm Consulting

Silfverhjelm Consulting erbjuder utbildningar och tjänster inom muntlig kommunikation. Med etablerad metodik och ett kreativt förhållningssätt hjälper vi våra kunder att nå utveckling, lärande och resultat. Alltid med nyfikenhet på både människa och mål.

Lite vad vi erbjuder

Presentationsteknik
Att leda möten och workshops
Train the trainer/pedagogik
Grupputveckling
Utvecklas som ledare
Organisations-och projektkultur

Skapa utveckling, lärande och resultat

Sedan 2009 har Silfverhjelm Consulting AB utbildat medarbetare och chefer i näringsliv och offentlig förvaltning. Vi har utvecklat och stöttat organisationer och företag. Pernilla Silfverhjelm är VD och arbetar med lärande, coachning, facilitering och skrivuppdrag.

2009

Grundades bolaget

Våra värderingar är starkt engagemang i alla uppdrag, professionalism och en ständig utveckling.

1200

Genomförda utbildningsdagar

Och vi ökar den siffran varje vecka.

4,8

I kundbetyg

Genom alla år har vi en fantastisk hög kundnöjdhet på bland annat ”Utbildarens kompetens i ämnet” och ”Utbildarens pedagogiska förmåga”.

+10 000

Deltagare genom åren

Med etablerad metodik och ett kreativt förhållningssätt hjälper vi våra kunder att nå utveckling, lärande och resultat.

Senaste nytt

Några av våra tidigare kunder

Kom i kontakt

Nå resultat tillsammans med oss

Kommunikation kostar, tar tid och är utmanande att hantera. Men samtidigt är det i mötet med andra som vi växer, utvecklas och når resultat.