Inom energiområdet finns ett ständigt behov av att hålla personal uppdaterad om föreskrifter, säkerhet och ny teknik. Dessutom är energibolagen stora arbetsgivare som ständigt behöver nyanställa. Kompetensförsörjningen måste hela tiden tillgodoses. Ett stort antal interna utbildningar genomförs varje år.

Ett utbildningsföretag inom en av våra energikoncerner kontaktade Advantum Kompetens för att få hjälp med att skapa en systematisk process för att hålla den pedagogiska kompetensen på rätt nivå hos sina utbildare. Pernilla Silfverhjelm anlitades som konsult.

Lösning och verktyg

Tillsammans med kunden drevs ett certifieringsprojekt igång. Verksamhetens pedagogiska mål integrerades med krav från kontrollorgan och blev en grund för de kriterier och indikatorer som arbetades fram. Med hjälp av workshops med specialister, ledning och referensgrupper skapades ett underlag som sedan systematiserades. Ett certifierningsverktyg togs fram för att säkra en opartisk bedömning. Verktyget innehöll också en sömlös övergång till individens kompetensutvecklingsplan och överlämning till respektive chef samt en stor del reflektion och dialog mellan utbildare och certifierare för att skapa en bra grund för kontinuerlig utveckling.

Resultat

Parallellt med arbetet genomfördes en förankring i verksamheten och 2011 började pilotgenomförandet. Vi genomförde en utvärdering och högsta ledningen beslöt att genomföra certifieringen i stor skala. Alla utbildare certifieras och så småningom omcertifieras vart tredje år. I årsredovisningen 2012 kan man läsa att certifieringen visar att instruktörerna uppfyller de pedagogiska förväntningarna, men har också identifierat kompetensutvecklingsbehov. 2013 gav internationella kontrollorgan utbildningsföretaget näst högsta betyg i processmognad och arbetssätt.