Tjänster

Train the trainer/pedagogik

För dig som är specialist och som behöver lära ut dina kunskaper till kollegor.

Att arbeta med perspektiv

En kurs i praktisk genomförande av lärpass. Vi jobbar med perspektivet att utmaningen är att få andra att lära in, snarare än att vara duktig på att lära ut. Utbildarrollen handlar om kunskapsöverföring och planering, men också mycket om att skapa förutsättningar för lärande som passar många olika slags deltagare. Vart vill vi förflytta gruppen – vad ska de kunna, göra eller känna efter vårt lärpass?

Övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte

Utbildningen grundas i teorier om vuxenutbildning, och vi varvar generella övningar med fokuserat arbete med deltagarnas egna lärpass. Dagarna genomförs med många praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Utbilda online

Att överföra utbildningar till ett digitalt format kan kräva både teknisk träning och en förståelse för pedagogiska verktyg. Hur lägger man upp ett lärpass digitalt? Hur långt kan det vara? Hur gör man övningar och vad kan man kräva av deltagarna? Vi går igenom metoder kopplade till ”Blended learning”. Vi tränar på att planera och genomföra digitalt lärande. Utbildningen kan vinklas till att både passa målgruppen utbildare och kompetensutvecklare.

Om Silfverhjelm Consulting

Kontakta oss