Tjänster

Facilitering

Som facilitator leder du genom att ställa frågor, använder tekniker för att engagera mötesdeltagarna, skapa ett bra mötesklimat och bygga konsensus kring resultatet.

Tillsammans når vi målen

Träna dig i att leda möten som facilitator och använd faciliteringsverktyg i ditt ledarskap. Beställ en tvådagarsutbildning till din organisation och bjud till exempel in ledare, verksamhetsutvecklare, projektledare och andra mötesledare som behöver få grupper att samverka för att nå sina mål.

Ta hjälp av facilitator

När alla krafter behövs för att skapa resultat kan det hjälpa att ta in en extern facilitator som planerar och/eller leder de möten och workshops som verksamheten behöver. Silfverhjelm Consulting har faciliterat möten inom både näringsliv och offentlig förvaltning i så olika områden som kärnkraftsutbildning, myndighetsstyrning, global HR-strategi, kundnöjdhet, tillväxtregioner, ledningsgruppsutveckling, process-styrning, gap i kompetensförsörjning, värderingar och medarbetarskap.

Anlita moderator

Vid större konferenser, seminarier och workshops är det bra att ta hjälp av en extern moderator. Behöver du en moderator som ger fokus åt föreläsare och engagerar publiken är Pernilla Silfverhjelm ett bra val. Pernilla hjälper er gärna också med att ta fram upplägget.

Om Silfverhjelm Consulting

Kontakta oss