Analyserar individernas kommunikativa beteenden. Med fördjupad kunskap om hur vi som individer lättast kommunicerar kan kommunikationen flyta lättare. Är användbart inom team, projekt, arbetsenheter, i relation med kund och som individuellt utvecklingsverktyg.