Tjänster

Att leda möten och workshops

Möten är vår främsta arena för att arbeta tillsammans. Men är de tillräckligt effektiva? Tillräckligt kreativa? Tar vi de beslut vi behöver ta? Är det rätt personer närvarande?

Vi tar fram olika mötestyper

Det finns mycket att vinna på att se över de mötesformat vi använder. Idag finns också fler agila metoder att lära av. Tillsammans kan vi ta fram olika mötestyper och öva på att genomföra dem på ett resultatorienterat sätt.

Digitala möten och workshops

Idag behöver vi kunna samarbeta väl även digitalt. Vad behöver man göra? 1-2 dagars utbildning med teori och praktisk övning i det tekniska verktyg ni själva använder, te x teams, Skype, Zoom, Google etc.

Om Silfverhjelm Consulting

Kontakta oss