Tjänster

Konsulttjänster

Ibland behöver man tillfällig hjälp för att lösa ett specifikt problem. Kanske hjälpa en grupp hantera en konflikt, ta fram en process, utveckla er värdegrund eller planera och leda en stor workshop. Vi analyserar ert behov tillsammans med er och är vi rätt personer att hjälpa er tar vi fram ett förslag. 

Facilitering och moderering

Viktiga workshops, konferenser och evenemang kräver förberedelse och någon leder i rummet. Anlita en facilitator eller moderator för att skapa resultat.

Grupputveckling

Grupper som samarbetar kan uträtta storverk. Samarbete fungerar bäst om det finns tillit och psykologisk trygghet. För att få syn på var gruppen står är det värdefullt att jobba med ett verktyg som analyserar gruppen. Det är också väl investerad tid att diskutera gruppens förväntningar, behov och roller.

Verktyg

Organisationskultur

God kultur i en organisation kan innebära att medarbetare trivs, att risker minskar och att man bärs av en gemensam vision även när det blåser tufft. Projekt som skapar en god kultur i starten har bättre förutsättningar att hantera förändringar. Att jobba med ett styrkeperspektiv, värderingar eller idéutveckling är olika sätt att skapa nytt, skapa motivation och hitta framtidens lösningar.

Verktyg

Om Silfverhjelm Consulting

Kontakta oss

Team pro

Team Pro är en länk mellan forskning om team och praktiskt arbete med teamutveckling. Team Pro verkar för att aktuell teamforskning skall komma verksamheter till nytta. Team Pro tillhandahåller kunskap, instrument, konsultation och arbetsmetoder avsedda för teamutveckling och utveckling av arbetsgrupper.

DISC

Analyserar individernas kommunikativa beteenden. Med fördjupad kunskap om hur vi som individer lättast kommunicerar kan kommunikationen flyta lättare. Är användbart inom team, projekt, arbetsenheter, i relation med kund och som individuellt utvecklingsverktyg.

Belbin teamroller

Forskaren Meredith Belbin upptäckte olika sätt att relatera, samverka och bidra på i teamarbete och dessa beteenden kallade han Teamroller. Vi har alla teamroller i oss och oftast domineras vi av två till tre beteendemönster där vi känner oss hemma och maximalt kompetenta. Genom att med hjälp av ett mätverktyg analysera vår grupp kan vi få hjälp att utveckla olika sidor hos oss själva, hitta sätt för gruppen att samverka och på så sätt bli mer effektiva.

GDQ

Var i utvecklingen befinner sig teamet och vad behöver vi jobba med för att ta oss vidare? Mätverktyget Group Development Questionnaire av Susan Wheelan är ett vetenskapligt utprovat instrument som hjälper gruppen få syn på sin utvecklingspotential och nå högre produktivitet och kvalitet.

Values

Tydliggör vi vår egna värderingar får vi också syn på våra drivkrafter. När vi vet vad som driver oss själva kan vi koppla energin till värderingarna på vår arbetsplats. Först då blir verksamhetens värderingar något som driver oss. Verktyget Values, som är ett reflektionsverktyg görs on line, och sedan används i specifika processer kan användas i personlig utveckling, teamutveckling eller för att utveckla hela organisationer. Det finns att tillgå på en mängd språk. Med hjälp av verktyget kan man sedan stödja både individer och grupper att öka insikten om sina personliga värderingar vilket ökar medarbetarnas motivation, förbättrar arbetsmiljön och ökar effektiviteten i hela verksamheten. 

Idéraketen™

Idéraketen™ med sina fem steg är ett effektivt verktyg för att förnya möten så de blir roligare och skapar fler och mer användbara idéer.

Lead forward

Verktyget är en strukturerad metod för ledarutveckling med ett framåtriktat fokus. Lead forward utgår från en strukturerad feedbackkartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap. Resultaten från kartläggningen sammanställs i en feedbackrapport som ledaren, med stöd av ett arbetsmaterial får strukturerad hjälp att analysera feedbackrapporten, identifiera prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan.