Tjänster

Utvecklas som ledare

Alla ledare har utvecklingsmöjligheter.

Strukturerade metoder för utveckling

Med hjälp av analysverktyget ”Lead forward” och en strukturerad metod kan vi synliggöra dina ledarskapsbeteenden. Fokus ligger sedan på att arbeta i ett ”Feed forward”-perspektiv för att ta avstamp mot nya möjligheter och upptäcka din utvecklingspotential för att skapa ett effektivare ledarskap.

Verktyg

Leda på distans

Aldrig har det varit mer aktuellt än nu att se över sitt ledarskap på distans. Hur skapar jag motivation om vi inte ses? Hur följer jag upp? Hur skapar vi en social samvaro i digitala forum? Hur utvecklar vi verksamheten och håller digitala workshop? Hur kan jag leda med konsekvensstyrning när jag inte ser vad som pågår? Det finns mycket spännande att lära om hur man gör i en digital omvärld. 

Feedback och Feedforward

Som ledare ska du utveckla både medarbetare och verksamheten. Att kunna samtala om förmågor, styrkor, brister och tillsammans utveckla och utvecklas är inte lätt men helt avgörande för framgång. Hur gör man, hur säger man, varför fungerar det ibland men ibland känns helt omöjligt?

Som ledare behöver vi förstå att det handlar om relation, om tillit, om personliga drivkrafter, våra hjärnor, gruppdynamik och motivation. När vi har förståelse ska vi också veta hur vi gör, och öva på det för att bli skickliga. Boka en utbildning för ledare och chefer, för ledare och medarbetare, eller varför inte för ett team som ska jobba ihop.

Leda och samarbeta i hybrid arbetsmiljö

Idag har flera nya former av arbetsmiljöer uppstått i och med de digitala redskap vi har att tillgå. Allt fler jobbar i stor omfattning hemifrån, ute på uppdrag, globalt, regionalt eller i aktivitetsbaserade arbetsmiljöer utan tillgång till en stationär arbetsplats. Dessa förutsättningar ställer ofta nya krav på dig i din roll som ledare då du inte träffar dina medarbetare i vardagen.

Ny som projektledare

Att vara projektledare är en spännande utmaning, särskilt om du tidigare varit specialist och är framförallt är duktig på det som projekten ska leverera. Men nu ska du plötsligt leda, ha ansvar och driva projektet framåt med hjälp av projektmetoder och kommunikation. Det finns mycket nytt att lära.

Ni kanske också är en ny grupp som ska börja i ett projekt tillsammans? Då är det inte bara projektledaren som är ny, utan också teamet. Varför inte göra en effektiv kick-off i form av en utbildning där ni gemensamt lär er de verktyg ni ska använda, definierar roller och skapar förutsättningar för er kommunikation. 

Leda och utveckla team

Att leda ett team innebär ibland att du har ansvar, men inte chefsbehörighet.  Du kanske är teamledare, projektledare eller arbetsledare. En ledare för ett team har som en viktig uppgift att hjälpa teamet utvecklas så att det blir mer och mer självgående. Det betyder att ledarskapet behöver förändras över tid. I början kan teamet behöva en tydlig och direkt ledare, och så småningom behövs ett mer coachande, delegerande ledarskap. Ledaren behöver förstå både vad gruppen behöver för att utvecklas och vilken typ av ledarskap som behövs. 

En del ledare måste leda en grupp som är föränderlig, vilket ställer ytterligare krav på tydlighet och kommunikation. Oavsett vilket ditt uppdrag är – det finns mer spännande saker att lära.

Om Silfverhjelm Consulting

Kontakta oss

Team pro

Team Pro är en länk mellan forskning om team och praktiskt arbete med teamutveckling. Team Pro verkar för att aktuell teamforskning skall komma verksamheter till nytta. Team Pro tillhandahåller kunskap, instrument, konsultation och arbetsmetoder avsedda för teamutveckling och utveckling av arbetsgrupper.

Lead forward

Verktyget är en strukturerad metod för ledarutveckling med ett framåtriktat fokus. Lead forward utgår från en strukturerad feedbackkartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap. Resultaten från kartläggningen sammanställs i en feedbackrapport som ledaren, med stöd av ett arbetsmaterial får strukturerad hjälp att analysera feedbackrapporten, identifiera prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan.