Tjänster

Utbildning

Vi skräddarsyr utbildningar för era behov. Många av koncepten är också redan färdiga, genomförda och utvärderade. Allt för att säkerställa kvalitet. Tveka inte att fråga om just det ni behöver!

Kommunikation

Utbilda dig eller dina medarbetare i presentationsteknik, i mötesteknik eller i hur ni ska bli bättre på att utbilda andra. Klicka i punktlistan för att läsa mer.

Ledarskap och medarbetarskap

Ledare och medarbetare ska tillsammans driva verksamheten och skapa resultat. Vi kan alla behöva utvecklas i vår respektive roll och lära nytt, inte minst för att världen förändras. Beställ en utbildning till din verksamhet! Klicka i punktlistan för att läsa mer.

Verktyg

Om Silfverhjelm Consulting

Kontakta oss

Team pro

Team Pro är en länk mellan forskning om team och praktiskt arbete med teamutveckling. Team Pro verkar för att aktuell teamforskning skall komma verksamheter till nytta. Team Pro tillhandahåller kunskap, instrument, konsultation och arbetsmetoder avsedda för teamutveckling och utveckling av arbetsgrupper.

Lead forward

Verktyget är en strukturerad metod för ledarutveckling med ett framåtriktat fokus. Lead forward utgår från en strukturerad feedbackkartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap. Resultaten från kartläggningen sammanställs i en feedbackrapport som ledaren, med stöd av ett arbetsmaterial får strukturerad hjälp att analysera feedbackrapporten, identifiera prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan.