Så tyckte deltagare från Läkemedelskommittén i Härnösand

Vad tar jag med mig från den här dagen?

Mycket givande dag som satte ord på det som jag arbetet med i flera år på universitetet och som jag har stor nytta av i nuvarande arbete + kan bygga på. (MW)

Tänka igenom vilket budskap jag vill förmedla. Hålla mig till få budskap. (M)

Tips för struktur, skapa intresse, hur minnet fungerar (MC)

Inspirerande. Lärorikt. Stärkande (BÅ)

Roligt att i fick vad jag hoppats på! (ML)

Ökad kunskap, ökat intresse, motivation inför förändring (AA)

Föra in mer känsla i presentationen. Göra avstämningar under presentationen (A)

Bra att få struktur och uttryck på det som jag ägnar stor del av min arbetstid på. Jag behöver tänka mer på t ex inledning, budskap, ordval målgruppsanpassning. (UL)

Att tänka på mig själv som ett redskap i presentationen och ha färre slides (EG)

Kunskap, inspiration, möjligheter (LA)

Vad var extra bra?

Det pedagogiska upplägget (IV)

Konkreta råd och praktiska övningar => användbara verktyg (SJ)

Hade inga förväntningar, dagen var ett öppet kort. Dagen var superbra. Toppen! Stärker en blyg föreläsare. (BÅ)

Disposition av presentation, övningarna, kroppsspråk (ML)

Avslappnad atmosfär där alla vågar o vill testa sina färdigheter. Konkreta råd blandad med övningar (A)

Föreläsaren var mycket, mycket trevlig, kompetent och rolig. (UL)

Korta teoripass varvade med övningar. Att allt gjordes med glädje och finess (LWR)

Inspirerande väl förberedd föreläsare som kan sin sak. Tillåtande klimat under dagen vilket är utmärkt för lärande. (CS)

Vad hade du velat ha mer eller mindre av?

Inget. Vill snarare fortsätta med en träningsdag/fördjupningsdag. (IV)

Perfekt blandning (SJ)

Mycket bra anpassat efter den avsatta tiden. Bra avvägning mellan föreläsningar och praktiska övningar. (UL)

Innan kändes dagen som lång, efteråt har tiden gått så fort! Härlig dag! J (EG)

Över min förväntan (VP)

Fritext

Rolig, spännande och engagerande dag (IV)

Vill gå nästa steg J (MW)

Fantastiskt inspirerande dag!! Tack! (IU)

 

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar