Tjänster

Organisations-och projektkultur

En kultur som främjar samarbete där alla drar åt samma håll för att uppfylla verksamhetens vision kan låta som en dröm.

Den goda kulturen

Men det går att uppnå, och garanterat kan man utvecklas för att komma närmare en sådan kultur. Ett sätt att jobba med ”den goda kulturen” är att arbeta med organisationens och medarbetarnas värdegrund.

Verktyg

Styrkebaserat fokus

Låt din nästa workshop drivas av den energi som skapas när man arbetar utifrån ett styrkebaserat förhållningssätt!

Ett AI-perspektiv stärker utveckling, innovation och samarbete. Vi kan hjälpa dig förbereda en utvecklingsinsats, utbilda och leda era interna processer utifrån ett styrkebaserat förhållningssätt.

Verktyg

Idéutveckling

Behöver ni se över och utveckla era produkter eller ert utbud? Eller kanske er kommunikation mot en specifik målgrupp?

Oavsett vad det är som behöver en högre grad av påhittighet hjälper det att ha en metodik i arbetet. Vi kan erbjuda workshopstöd med en mängd olika metoder. 

Verktyg

Ta hjälp av facilitator

När alla krafter behövs för att skapa resultat kan det hjälpa att ta in en extern facilitator som planerar och/eller leder de möten och workshops som verksamheten behöver. Silfverhjelm Consulting har faciliterat möten inom både näringsliv och offentlig förvaltning i så olika områden som kärnkraftsutbildning, myndighetsstyrning, global HR-strategi, kundnöjdhet, tillväxtregioner, ledningsgruppsutveckling, process-styrning, gap i kompetensförsörjning, värderingar och medarbetarskap.

Om Silfverhjelm Consulting

Kontakta oss

Values

Tydliggör vi vår egna värderingar får vi också syn på våra drivkrafter. När vi vet vad som driver oss själva kan vi koppla energin till värderingarna på vår arbetsplats. Först då blir verksamhetens värderingar något som driver oss. Verktyget Values, som är ett reflektionsverktyg görs on line, och sedan används i specifika processer kan användas i personlig utveckling, teamutveckling eller för att utveckla hela organisationer. Det finns att tillgå på en mängd språk. Med hjälp av verktyget kan man sedan stödja både individer och grupper att öka insikten om sina personliga värderingar vilket ökar medarbetarnas motivation, förbättrar arbetsmiljön och ökar effektiviteten i hela verksamheten. 

Idéraketen™

Idéraketen™ med sina fem steg är ett effektivt verktyg för att förnya möten så de blir roligare och skapar fler och mer användbara idéer.

Lead forward

Verktyget är en strukturerad metod för ledarutveckling med ett framåtriktat fokus. Lead forward utgår från en strukturerad feedbackkartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap. Resultaten från kartläggningen sammanställs i en feedbackrapport som ledaren, med stöd av ett arbetsmaterial får strukturerad hjälp att analysera feedbackrapporten, identifiera prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan.