Utveckling, lärande och resultat

Om Silfverhjelm Consulting

”Engagerad, erfaren och seriös i sin roll.”

- Regeringskansliet Kompetens

Historien bakom

Sommaren 1989 var jag drygt tjugo år och befann mig på mitt drömjobb i USA. 5 månaders intensivt arbete med operaproduktion. En av regissörerna betedde sig annorlunda än de andra. Han gjorde något – vad visste jag inte riktigt –som fick oss alla i produktionen att känna oss engagerade, motiverade och inspirerade. Vi drogs till repsalen som av en magnet, vare sig vi behövde vara där eller inte. Jag visste redan där och då att här fanns en kunskap som var viktig. Sisådär tjugofem år senare har jag själv erövrat en del av den kunskapen. Nu drivs jag av en passion att själv föra kunskaperna vidare för att skapa utveckling, lärande och resultat.

Pernilla Silfverhjelm, VD och ägare

Arbetssätt

Alla uppdrag har sin skräddarsydda lösning eftersom alla utmaningar bottnar i olika verksamheter och behov. Grunden börjar dock i en analys utifrån vetenskapligt beprövad metodik och etablerade verktyg. Sedan för vi en diskussion och tillsammans väljer vi de aktiviteter som bäst leder till önskat resultat. Det kan röra sig om en utbildningsinsats, workshops, en mätning eller en kombination av aktiviteter. Vi utvärderar sedan resultatet och beslutar om eventuella fler steg.

Det grundläggande perspektivet är processorienterat. Det vill säga att resultat nås genom en serie aktiviteter över tid. Vi kan vara bidragande i hela eller delar av processen. Med systematik och en nyfikenhet på människor kan man komma hur långt som helst!

Vi tar ansvar för hur dina personuppgifter hanteras och behåller endast de uppgifter om dig som krävs för att ge den service och de tjänster du önskar. Vill du veta mer är du alltid välkommen att höra av dig med en fråga.

”Speciellt bra var att Pernilla ser varje individ och anpassar utbildningen till dem.”

- Deltagare Öppen kurs

Samarbete

Silfverhjelm Consulting samarbetar med: DI akademi, NFI Competence, Advantum Kompetens, Kompetens Express, Learnesy, Docens, Kvinnliga talare och Booky.

Vi tar ibland in resurser utifrån för att säkra leverans vid större uppdrag. Vi är totalt sett sex olika företag på vårt kontor på Stortorget 7 som samarbetar. Utöver dessa finns också ett stort nätverk.

Verksamhet

Vi fokuserar på verktyg för samarbete och ledarskap. Vi älskar när möten mellan människor når sin fulla potential. 

Silfverhjelm Consultings styrka är att koppla teori till praktisk verklighet och leda deltagare in i en process av träning och egen reflektion. Pedagogiken bygger på upplevelsebaserad inlärning där egen aktivitet och effektivitet är i fokus.

Exempel

Myndigheter

Har sedan 2007 samarbetat kontinuerligt med flera myndigheter främst kring pedagogik. Har stöttat kompetensutvecklingspersonal i att ta fram nya utbildningskoncept, har utbildat specialistföreläsarna i pedagogik och lett workshops kring genomförandet av processer och utbildningsinsatser. Har också utbildat i presentations- och föredragningsteknik på olika nivåer.

Medlemorganisation

Utbildar i presentationsteknik och Storytelling i olika delar av deras Professionaliseringsprogram för medlemmar.

Bostadsbolag

Arbetar med ledningsgrupp för att teamutveckla och tydliggör arbetet med att implementera nya strategier. Genomför workshops med samtliga anställda för att förankra värderingar och tydliggöra beteenden kopplade till strategierna.

Globalt IT-bolag

Sedan 2009 har Pernilla Silfverhjelm utbildat totalt sett många hundra medarbetare i att leda workshops och i kommunikativt projektledarskap. Pernilla har också själv faciliterat globala workshops för kunden. Arbetar nu även med systerbolag i koncernen med utbildningar kring kommunikation och projekt.

Systemcertifiering

Ett bolag med hög kompetens inom kvalitetssäkring, riskanalys, hållbarhet och inspektion utbildar sina medarbetare i ett sk ”train -the -trainer”. Syftet är att skapa pedagogiska upplägg och genomtänkt information för att säkra att regelverk och processer är så begripliga och tydliga som möjligt för de företag som vänder sig till bolaget för stöd och utbildning.

Konsultbolag

Ett konsultbolag får hjälp med ett on-boardingprogram för nya medarbetare. Chefer får lära sig hur de kan skapa teamkänsla och känsla av tillhörighet även när medarbetarna är mycket ute hos kund.

”Proffsigt, praktiskt, målgruppsanpassat.”

- Näringsdepartementet

”Man fick en aha-upplevele och tips.”

- Akis

”Hon kändes också väldigt engagerad, erfaren och seriös i sin roll.”

- Regeringskansliet

”Speciellt bra var den superengagerade Pernilla. Helt superprofessionell.”

- Bombardier

Våra Case

Kontakta oss