Tjänster

Medarbetarskap och självledarskap

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lägg till rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Verktyg

Om Silfverhjelm Consulting

Kontakta oss

Team pro

Team Pro är en länk mellan forskning om team och praktiskt arbete med teamutveckling. Team Pro verkar för att aktuell teamforskning skall komma verksamheter till nytta. Team Pro tillhandahåller kunskap, instrument, konsultation och arbetsmetoder avsedda för teamutveckling och utveckling av arbetsgrupper.

Lead forward

Verktyget är en strukturerad metod för ledarutveckling med ett framåtriktat fokus. Lead forward utgår från en strukturerad feedbackkartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap. Resultaten från kartläggningen sammanställs i en feedbackrapport som ledaren, med stöd av ett arbetsmaterial får strukturerad hjälp att analysera feedbackrapporten, identifiera prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan.

Belbin teamroller

Forskaren Meredith Belbin upptäckte olika sätt att relatera, samverka och bidra på i teamarbete och dessa beteenden kallade han Teamroller. Vi har alla teamroller i oss och oftast domineras vi av två till tre beteendemönster där vi känner oss hemma och maximalt kompetenta. Genom att med hjälp av ett mätverktyg analysera vår grupp kan vi få hjälp att utveckla olika sidor hos oss själva, hitta sätt för gruppen att samverka och på så sätt bli mer effektiva.

GDQ

Var i utvecklingen befinner sig teamet och vad behöver vi jobba med för att ta oss vidare? Mätverktyget Group Development Questionnaire av Susan Wheelan är ett vetenskapligt utprovat instrument som hjälper gruppen få syn på sin utvecklingspotential och nå högre produktivitet och kvalitet.