Kommunicera bättre!

Att kommunicera bättre
Nyhetsbrev SeniorkonsultDirekt

Jaga blev intervjuad i ett Nyhetsbrev för Seniorkonsult Direkt. Här kan du läsa hela texten:

I vårt expertnätverk ingår Pernilla Silfverhjelm, specialist inom muntlig kommunikation. Vi frågade henne vad som kännetecknar en god kommunikatör, vilka tips vi kan ta till oss för att förtydliga våra budskap och hur vi kan agera vid konflikter.

Vad kännetecknar en god kommunikatör och har alla människor förutsättningar att bli goda kommunikatörer?

Ordet kommunikatör har flera betydelse. Det kan vara ett yrke, som i sin tur kan kopplas till olika typer av kommunikation. T ex kring varumärke eller riktad mot media. Jag väljer att tolka frågan i en vidare bemärkelse – kommunikatören som medarbetare, ledare och/eller chef. Där tror jag passionerat på att vi kan åstadkomma storverk om vi blir medvetna om kommunikationens kraft. Kraften att förändra och utveckla så länge vi delar idéer och reflekterar och växer i gemensamt lärande. En tyst organisation arbetar kvar i gamla hjulspår. Men en organisation där människor utbyter erfarenheter, förhåller sig kritiskt granskande och praktiserar ett positivt feedbackklimat kan bli hur framgångsrik som helst. Och det är antagligen en kul plats att jobba på! I den bemärkelsen kan vi alla bli goda kommunikatörer, även om det kan ta sig olika uttryck.

Har du några tips för hur vi kan vara tydliga i vår muntliga kommunikation och veta att den/de vi kommunicerar med förstått vårt budskap?

Vi kan ju aldrig veta att den andre har förstått vårt budskap. I den bästa av världar är den andra välvilligt inställd och vill förstå det du säger. Men när vi tolkar andras budskap måste vi använda vår egen hjärna. Och den är formad av våra erfarenheter och tankar. Vi kommer alltså aldrig att tolka ett budskap och förhålla oss till det på samma sätt. Men vi kan försöka! Ett sätt är att jobba med dialog istället för att informera. När dialogparten får formulera sig kring budskapet med egna ord kan man bli rejält förvånad. Jaså tänker du så! På köpet kan man lära sig något själv, och kanske finslipa sina formuleringar.

Hur ska vi agera för att undvika konflikter i vår arbetsgrupp?

Frågan är om vi faktiskt måste undvika konflikter. Destruktiva nedbrytande konflikter är skadliga. Men konflikter i sig behöver inte vara något vi ska undvika. En grupp som utvecklas mot högre produktivitet (vare sig det till exempel är affärsnytta, kreativ höjd eller att rädda liv) kommer att gå igenom faser som innebär att man är oense och att man måste lösa problem. Det kan bidra till upprörda känslor och dålig stämning. Men om man vet att det är en naturlig fas man måste ta sig igenom kan man försöka se på situationen med andra glasögon. Ja – vi tycker olika. Det känns jobbigt innan vi hittat lösningar som alla är nöjda med. Men vi kan gemensamt se på situationen som en fas vi måste jobba oss igenom. Öppenhet, spelregler, att öva på att sätta ord på känslor är några saker man kan jobba med. Att verkligen enas om gemensamma mål och rollfördelning är också viktigt.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar