Guide till byggbranschen

Pernilla skriver just nu på en praktisk guide i hur man kan jobba för att skapa en god projektkultur i byggbranschen på uppdrag från en myndighet. Guiden kommer att publiceras på myndighetens hemsida och finnas som stöd för chefer och ledare som vill ha tips och metoder för att genomföra ett värdegrundsarbete.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar