Tjänster

Coachning

Du kanske vill utveckla dina förmågor utan att gå på utbildning? Ni kanske vill slipa på ett gemensamt budskap under sekretess? Ni kanske behöver en person som hjälper er att utveckla ert samarbete? Då är det bra att ta personlig hjälp av en tränare eller en person som hjälper er med ett coachande förhållningssätt.

Handledning och samtal

Vi kan hjälpa dig nå dina professionella mål genom en strukturerad samtalsprocess. Digitalt, på din arbetsplats eller på vårt vackra kontor i Gamla Stan.

Vi sätter tillsammans mål för våra samtal, bestämmer ett antal träffar och utvärderar längs vägen.

Kommunikation

Du kanske har ett specifikt uppdrag där du ska stå inför publik? Kanske som talare, som moderator eller annat uppdrag där du vill slipa dina förmågor. Vi erbjuder stöd i både manus och framförande. 

Ledarskap och medarbetarskap

Ibland behöver man ta hjälp utifrån för bästa resultat. En person som hjälper er reda i en konflikt, utveckla ett nytt team eller att tänka nytt inför en förändring.

Verktyg

Om Silfverhjelm Consulting

Kontakta oss

Team pro

Team Pro är en länk mellan forskning om team och praktiskt arbete med teamutveckling. Team Pro verkar för att aktuell teamforskning skall komma verksamheter till nytta. Team Pro tillhandahåller kunskap, instrument, konsultation och arbetsmetoder avsedda för teamutveckling och utveckling av arbetsgrupper.

Lead forward

Verktyget är en strukturerad metod för ledarutveckling med ett framåtriktat fokus. Lead forward utgår från en strukturerad feedbackkartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap. Resultaten från kartläggningen sammanställs i en feedbackrapport som ledaren, med stöd av ett arbetsmaterial får strukturerad hjälp att analysera feedbackrapporten, identifiera prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan.

Belbin teamroller

Forskaren Meredith Belbin upptäckte olika sätt att relatera, samverka och bidra på i teamarbete och dessa beteenden kallade han Teamroller. Vi har alla teamroller i oss och oftast domineras vi av två till tre beteendemönster där vi känner oss hemma och maximalt kompetenta. Genom att med hjälp av ett mätverktyg analysera vår grupp kan vi få hjälp att utveckla olika sidor hos oss själva, hitta sätt för gruppen att samverka och på så sätt bli mer effektiva.

GDQ

Var i utvecklingen befinner sig teamet och vad behöver vi jobba med för att ta oss vidare? Mätverktyget Group Development Questionnaire av Susan Wheelan är ett vetenskapligt utprovat instrument som hjälper gruppen få syn på sin utvecklingspotential och nå högre produktivitet och kvalitet.