I samarbete med Advantum Kompetens som har ett ramavtal med myndigheten har Pernilla verkat som senior konsult och genomförare.

Sedan 2008 och kontinuerligt fortlöpande har en mängd uppdrag genomförts i samarbete med olika delar av myndigheten. Uppdragen har genomförs i samarbete med en kompetensutvecklingsavdelning som i sin tur stöttar ett flertal centrala myndigheter.

Lösning och verktyg

Utbildning, processledning, bollplank är några av lösningarna. Ofta har vi helt enkelt stöttat de ansvariga med punktinsatser i ett förändringsarbete. Det har betytt facilitering av stora möten, hjälp med att arbeta fram målformuleringar eller bollplank i en process att ta fram metoder för en internutbildning. Många utbildningar har också genomförts, i pedagogik, presentations-, föredragnings- och mötesteknik.

Resultat

Till exempel har ett helt nytt internt utbildningsupplägg sjösatts och fått mycket gott mottagande. Det fortsätter att rulla löpande allteftersom nyanställda tillkommer.