Internationella bolag arbetar kontinuerligt med att få arbetsteam att fungera över lands- och regiongränserna. Projekten är ständigt utmanande och den kreativa höjden måste hela tiden balansera upp den dagliga leveransen för att säkra morgondagens affär.

Bolaget vi arbetat med driver franchise-verksamhet med ett av världens starkaste varumärken. Sedan 2009 har vi samarbetat kring utbildningar i kommunikation, ledarskap och mötesledning för projektledare, teamledare och specialister.

Lösning och verktyg

Tillsammans med kunden har utbildningsinsatserna blivit mer komplexa, över fler dagar och med integrering i det dagliga arbetet. Chefer och teamledare har involverats och vi kräver insatser från deltagarna även mellan utbildningsdagarna.

Resultat

Vi har utvecklats tillsammans med kunden och med sk ”Blended learning”-upplägg kan vi kan se att utbildningarna skapar förändring och ökat lärande. Att både mötas, byta erfarenheter, inspireras, arbeta enskilt och reflektera över tid skapar effekt!