Så tyckte deltagare från Läkemedelskommittén i Härnösand

Vad tar jag med mig från den här dagen? Mycket givande dag som satte ord på det som jag arbetet med i flera år på universitetet och som jag har stor nytta av i nuvarande arbete + kan bygga på. (MW) Tänka igenom vilket budskap jag vill förmedla. Hålla mig till få budskap. (M) Tips […]